Odborníci se zaměřením na krizové řízení a bezpečnost se již po jedenácté sejdou ve dnech 14. a 15. září 2022 v Uherském Hradišti na konferenci CrisCon. Letošní konference si klade za cíl diskutovat o aktuální bezpečnostní a geopolitické situaci, se zaměřením na ukrajinskou krizi. Plenární zasedání zahájí hejtman Zlínského kraje, Ing. Radim Holiš, který představí činnost Krajského asistenčního centra.  Následovat budou odborné přednášky k dané problematice prezentované zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, Charity Uherské Hradiště a Správy železnic, státní organizace.

Prodloužení uzávěrky registrací

Termín pro přihlášení na konferenci CrisCon 2022 byl prodloužen do 22. července 2022. Konference se bude konat ve dnech 14. a 15. září 2022 v Uherském Hradišti.

Vaše registrace je platná v případě, že jste obdrželi potvrzení emailem. V opačném případě nás neprodleně informujte.

Kurz CŽV

Ministerstvo vnitra udělilo akreditaci č. AK/PV-514/2021 dle zákona 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků vzdělávacímu programu průběžného vzdělávání pro úředníky: „Mezinárodní konference – Krizové řízení a řešení krizových situací – CrisCon”. Jedná se o vzdělávací program pro úředníky, zaměstnance samosprávního územního celku podílejícího se na výkonu správních činností při zajištění ochrany obyvatel a krizového řízení.

Konference CrisCon 2022

Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se rozhodla i v letošním roce pustit do přípravy tradiční mezinárodní konference “CrisCon – Krizové řízení a řešení krizových situací”. Pro letošní ročník konference byl stanoven termín 14. – 15. září 2022. Sledujte náš web, všechny informace budou postupně zveřejňovány. Těšíme se na Vaši účast!

Categories: Aktuality