Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se rozhodla i v letošním roce pustit do přípravy tradiční mezinárodní konference “CrisCon – Krizové řízení a řešení krizových situací”. Tato konference je i v letošním držitelem akreditace kurzu celoživotního vzdělávání pro úředníky, zaměstnance samosprávního územního celku podílejícího se na výkonu správních činností při zajištění ochrany obyvatel a krizového řízení. Pro letošní ročník konference byl stanoven termín 13. – 14. září 2023. Sledujte náš web, všechny informace budou postupně zveřejňovány. O zahájení možnosti registrace Vás bude včas informovat. Těšíme se na Vaši účast!

Categories: Aktuality

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *