CZ  EN

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
Ústav krizového řízení

Vysoké učení technické v Brně
Ústav soudního inženýrstvípořádají mezinárodní konferenciKonference se koná pod záštitou:

prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.
rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.
rektor Vysokého učení technického v BrněJiří Čunek
hejtman Zlínského krajeIng. Stanislav Blaha
starosta města Uherské Hradiště

Cíl a zaměření konference:

Cílem konference je vytvořit prostor pro výměnu nejnovějších teoretických i praktických poznatků a zkušeností v oblasti krizového a rizikového managementu. Konference umožní širokou diskusi a výměnu zkušeností vědecko-pedagogických pracovníků, odborníků z praxe i dalších účastníků konference o zásadách krizového řízení, environmentální bezpečnosti, analýzy rizik a jejich řízení na úrovni kraje, obce s rozšířenou působností, podniku nebo zařízení.

Sekce konference:

  1. sekce:  Analýza rizik a environmentální bezpečnost
  2. sekce:  Ochrana obyvatelstva
  3. sekce:  Logistika a doprava
  4. sekce:  Studentská sekce (poster sekce)


Garant konference:

Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízeníVědecký výbor konference:

prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. - VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
prof. Ing. František Božek, CSc. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Prof. Dr. rer. pol. Dr. h.c. H. Christian Brauweiler - University of Applied Sciences Zwickau
doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D. - UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Ing. Jan Chocholáč, Ph.D. - Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
doc. Ing. Luděk Lukáš, CSc. - UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Prof. dr hab. inž. Tomasz Nowakowski - Wroclaw University of Science and Technology
Dr hab. inż. Adam Pawełczyk (Ph.D., D.Sc.) - Wroclav University of Technology
Ing. Robert Pekaj - Krajský úřad Zlínského kraje
Prof. Dr. Frank Joseph Prochaska - Colorado Technical University
doc. Ing. Radim Roudný, CSc. - Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
Ing. Vít Rušar - HZS Zlínského kraje
doc. Ing. David Řehák, Ph.D. - VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství
Subhas K. Sikdar, Ph.D. - National Risk Management Research Laboratory in Cincinati
doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D. - Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
plk. JUDr. Jaromír Tkadleček, MBA - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje - Policie České Republiky
Ing. Jan Valouch, Ph.D. - UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - Akademie věd ČR, v.v.i., Czech Globe
Organizační výbor konference:

Ing. Kateřina Víchová - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Jiří Dokulil - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Barbora Schüllerová, Ph.D - VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
Mgr. Hana Korecká - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Bc. Vlasta Borůvková Buková - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Pavel Valášek - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Petr Svoboda - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Mgr. Matyáš Adam, Ph.D. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení

Program konferenceOdborný program konference si můžete stáhnout zde .Rámcový program konference:Čtvrtek 12. 9. 2019


9:00 - 9:30 Registrace účastníků
10:00 - 10:30 Slavnostní zahájení konference
10:30 - 12:00 Plenární zasedání
12:00 - 13:00 Oběd
13:00 - 13:30 Prezentace posterů a sponzorů
13:30 - 15:10 Plenární zasedání
15:10 - 15:40 Coffee break
15:40 - 18:00 Plenární zasedání
19:00 - 23:00 Společenský večer/td>Pátek 13. 9. 2019


9:00 - 10:20 Zasedání v sekcích
10:20 - 10:40 Coffee break
10:40 - 12:20 Zasedání v sekcích
12:00 - 13:00 ObědOdborný program konference si můžete stáhnout zde .


Organizační pokyny

Termín konference
12. - 13. září 2019

Uzávěrka registrací
30. 6. 2019 nové datum uzávěrky registrací: 20. 7. 2019

Uzávěrka zasílání příspěvků
31. 8. 2019

Místo konání
Fakulta logistiky a krizového řízení
Studentské náměstí 1532
Uherské Hradiště
686 01
přednáškové místnosti, budova UH 2

Jednací jazyky
český, slovenský, anglický

Doprava
Dopravu si účastníci zajišťují individuálně.

Účastnický poplatek
1 990,- Kč nebo 75,- € (včetně DPH).
Na základě závazné přihlášky bude vystavena faktura. Poplatek zahrnuje online přístup k úplným textům odevzdaných článků (bez ISBN, není sborník, sborník z konference s přiděleným ISBN bude vydán až po konferenci po uzavření recenzního řízení), občerstvení v průběhu konference, dva obědy (ve čtvrtek i v pátek) a společenský večer (ve čtvrtek). Ubytování není v ceně, účastníci si mohou zajistit ubytování v místě konání konference - kontaktní údaje pro informace o ubytování a rezervace naleznete na stránkách Eduha s.r.o.

Referáty
Předpokládáme vystoupení v délce do 15 minut.

Sborník
Výstupem z konference bude recenzovaný sborník s kódem ISBN. Organizační výbor přijímá pouze příspěvky, jejichž formát respektuje pokyny uvedené v šabloně (záložka Ke stažení). Jednacími jazyky jsou čeština, slovenština a angličtina. Výsledný sborník bude předložen k posouzení na zařazení do vybraných citačních databází.

Časopisy
Z každé sekce budou vybrány příspěvky pro možnost publikování v časopisech. Po oslovení autorů a doplnění rozsahu a formálních úprav budou zveřejněny. Jedná se o tyto časopisy:
Registrace

V případě vážného zájmu o účast na konferenci "Krizové řízení a řešení krizových situací 2019" prosím vyplňte následující formulář - je třeba vyplnit všechna pole formuláře, včetně abstraktu Vámi připravovaného příspěvku. Pokud máte zájem o pasivní účast na této konferenci, v seznamu sekcí vyberte prosím "pasivní účast" a název ani abstrakt článku již nevyplňujte. Po zpracování Vašeho požadavku budete kontaktováni organizačním výborem konference.
Výsledné příspěvky na konferenci zpracovávejte prosím podle následujících pokynů.

Odesláním vyplněného formuláře souhlasíte s dalším zpracováním Vámi poskytnutých údajů.

Registrační formulář
Jméno a příjmení (vč. titulů):


Váš E-mail: 


Souhlasím se zasíláním novinek o konferenci na zadaný e-mail.
Nesouhlasím se zasíláním novinek o konferenci na zadaný e-mail.


Organizace: 


Adresa organizace (vč. PSČ):


IČO Organizace: 


DIČ Organizace: 


Telefon: 
Pokud máte zájem pouze o pasivní účast na konferenci, vyberte prosím možnost Pasivní účast a pole s název článku ani abstrakty neměňte.

Sekce: 


Název příspěvku: 


Abstrakt příspěvku v českém či slovenském jazyce:


Abstrakt příspěvku v anglickém jazyce:

Reportáž o konferenci 2019
Článek o konferenci 2019 (Slovácké noviny)


Fotografie z konference 2019Reportáž o konferenci 2018
Fotografie z konference 2018Reportáž o konferenci 2017


Ke stažení

Šablony

Šablona příspěvků a pokyny autorům (stáhnout)
Šablona posteru (stáhnout)

Sborníky

Sborník konference 2019 (stáhnout)
Sborník konference 2018 (stáhnout)
Sborník konference 2017 (stáhnout)
Sborník konference 2016 (stáhnout)
Sborník konference 2015 (stáhnout)

Tiskové zprávy

Druhá tisková zpráva o konferenci 2019 (stáhnout)
Tisková zpráva o konferenci 2019 (stáhnout)
Třetí tisková zpráva o konferenci 2018 (stáhnout)
Druhá tisková zpráva o konferenci 2018 (stáhnout)
Tisková zpráva o konferenci 2018 (stáhnout)
Tisková zpráva o konferenci 2017 (stáhnout)

Fotografie

Fotografie z průběhu konference 2017 (stáhnout)

Ing. Kateřina Víchová
Ústav krizového řízení

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
Studentské nám. 1532
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika
Telefon
+420 737 800 427
+420 576 038 056

Mail
conference@criscon.cz

Kde nás najdete


Sponzoři konferencePlatinový partner:

Zlatý partner:Stříbrný partner:


Bronzový partner: