CZ  EN

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
Ústav krizového řízení

Vysoké učení technické v Brně
Ústav soudního inženýrstvípořádají mezinárodní konferenciKonference se koná pod záštitou:

prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.
rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.
rektor Vysokého učení technického v BrněJiří Čunek
hejtman Zlínského krajeIng. Stanislav Blaha
starosta města Uherské Hradiště

Cíl a zaměření konference:

Cílem konference je vytvořit prostor pro výměnu nejnovějších teoretických i praktických poznatků a zkušeností v oblasti krizového a rizikového managementu. Konference umožní širokou diskusi a výměnu zkušeností vědecko-pedagogických pracovníků, odborníků z praxe i dalších účastníků konference o zásadách krizového řízení, environmentální bezpečnosti, analýzy rizik a jejich řízení na úrovni kraje, obce s rozšířenou působností, podniku nebo zařízení.

Sekce konference:

  1. sekce:  Analýza rizik a environmentální bezpečnost
  2. sekce:  Ochrana obyvatelstva
  3. sekce:  Logistika a doprava
  4. sekce:  Studentská sekce (poster sekce)


Garant konference:

Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízeníVědecký výbor konference:

prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. - VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
prof. Ing. František Božek, CSc. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Prof. Dr. rer. pol. Dr. h.c. H. Christian Brauweiler - University of Applied Sciences Zwickau
doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D. - UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Ing. Jan Chocholáč, Ph.D. - Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
doc. Ing. Luděk Lukáš, CSc. - UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Prof. dr hab. inž. Tomasz Nowakowski - Wroclaw University of Science and Technology
Dr hab. inż. Adam Pawełczyk (Ph.D., D.Sc.) - Wroclav University of Technology
Ing. Robert Pekaj - Krajský úřad Zlínského kraje
Prof. Dr. Frank Joseph Prochaska - Colorado Technical University
doc. Ing. Radim Roudný, CSc. - Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
Ing. Vít Rušar - HZS Zlínského kraje
doc. Ing. David Řehák, Ph.D. - VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství
Subhas K. Sikdar, Ph.D. - National Risk Management Research Laboratory in Cincinati
doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D. - Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
plk. JUDr. Jaromír Tkadleček, MBA - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje - Policie České Republiky
Ing. Jan Valouch, Ph.D. - UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - Akademie věd ČR, v.v.i., Czech Globe
Organizační výbor konference:

Ing. Kateřina Víchová - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Jiří Dokulil - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Barbora Schüllerová, Ph.D - VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
Mgr. Hana Korecká - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Bc. Vlasta Borůvková Buková - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Pavel Valášek - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Petr Svoboda - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Mgr. Matyáš Adam, Ph.D. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení

Program konferenceOdborný program konference si můžete stáhnout zde .Rámcový program konference:Čtvrtek 12. 9. 2019


9:00 - 9:30 Registrace účastníků
10:00 - 10:30 Slavnostní zahájení konference
10:30 - 12:00 Plenární zasedání
12:00 - 13:00 Oběd
13:00 - 13:30 Prezentace posterů a sponzorů
13:30 - 15:10 Plenární zasedání
15:10 - 15:40 Coffee break
15:40 - 18:00 Plenární zasedání
19:00 - 23:00 Společenský večer/td>Pátek 13. 9. 2019


9:00 - 10:20 Zasedání v sekcích
10:20 - 10:40 Coffee break
10:40 - 12:20 Zasedání v sekcích
12:00 - 13:00 ObědOdborný program konference si můžete stáhnout zde .


Organizační pokyny

Termín konference
12. - 13. září 2019

Uzávěrka registrací
30. 6. 2019 nové datum uzávěrky registrací: 20. 7. 2019

Uzávěrka zasílání příspěvků
31. 8. 2019

Místo konání
Fakulta logistiky a krizového řízení
Studentské náměstí 1532
Uherské Hradiště
686 01
přednáškové místnosti, budova UH 2

Jednací jazyky
český, slovenský, anglický

Doprava
Dopravu si účastníci zajišťují individuálně.

Účastnický poplatek
1 990,- Kč nebo 75,- € (včetně DPH).
Na základě závazné přihlášky bude vystavena faktura. Poplatek zahrnuje online přístup k úplným textům odevzdaných článků (bez ISBN, není sborník, sborník z konference s přiděleným ISBN bude vydán až po konferenci po uzavření recenzního řízení), občerstvení v průběhu konference, dva obědy (ve čtvrtek i v pátek) a společenský večer (ve čtvrtek). Ubytování není v ceně, účastníci si mohou zajistit ubytování v místě konání konference - kontaktní údaje pro informace o ubytování a rezervace naleznete na stránkách Eduha s.r.o.

Referáty
Předpokládáme vystoupení v délce do 15 minut.

Sborník
Výstupem z konference bude recenzovaný sborník s kódem ISBN. Organizační výbor přijímá pouze příspěvky, jejichž formát respektuje pokyny uvedené v šabloně (záložka Ke stažení). Jednacími jazyky jsou čeština, slovenština a angličtina. Výsledný sborník bude předložen k posouzení na zařazení do vybraných citačních databází.

Časopisy
Z každé sekce budou vybrány příspěvky pro možnost publikování v časopisech. Po oslovení autorů a doplnění rozsahu a formálních úprav budou zveřejněny. Jedná se o tyto časopisy:
Registrace

V případě vážného zájmu o účast na konferenci "Krizové řízení a řešení krizových situací 2019" prosím vyplňte následující formulář - je třeba vyplnit všechna pole formuláře, včetně abstraktu Vámi připravovaného příspěvku. Pokud máte zájem o pasivní účast na této konferenci, v seznamu sekcí vyberte prosím "pasivní účast" a název ani abstrakt článku již nevyplňujte. Po zpracování Vašeho požadavku budete kontaktováni organizačním výborem konference.
Výsledné příspěvky na konferenci zpracovávejte prosím podle následujících pokynů.

Odesláním vyplněného formuláře souhlasíte s dalším zpracováním Vámi poskytnutých údajů.

Registrační formulář
Jméno a příjmení (vč. titulů):


Váš E-mail: 


Souhlasím se zasíláním novinek o konferenci na zadaný e-mail.
Nesouhlasím se zasíláním novinek o konferenci na zadaný e-mail.


Organizace: 


Adresa organizace (vč. PSČ):


IČO Organizace: 


DIČ Organizace: 


Telefon: 
Pokud máte zájem pouze o pasivní účast na konferenci, vyberte prosím možnost Pasivní účast a pole s název článku ani abstrakty neměňte.

Sekce: 


Název příspěvku: 


Abstrakt příspěvku v českém či slovenském jazyce:


Abstrakt příspěvku v anglickém jazyce:

Reportáž o konferenci 2019
Článek o konferenci 2019 (Slovácké noviny)


Fotografie z konference 2019Reportáž o konferenci 2018
Fotografie z konference 2018Reportáž o konferenci 2017


Ke stažení

Příspěvky konference 2019

Příspěvky prezentované na letošní konferenci (zip, 7z)
Heslo pro přístup k archivu obdržíte od pořadatelů konference.

Šablony

Šablona příspěvků a pokyny autorům (stáhnout)
Šablona posteru (stáhnout)

Sborníky

Sborník konference 2015 (stáhnout)
Sborník konference 2016 (stáhnout)
Sborník konference 2017 (stáhnout)
Sborník konference 2018 (stáhnout)

Tiskové zprávy

Druhá tisková zpráva o konferenci 2019 (stáhnout)
Tisková zpráva o konferenci 2019 (stáhnout)
Třetí tisková zpráva o konferenci 2018 (stáhnout)
Druhá tisková zpráva o konferenci 2018 (stáhnout)
Tisková zpráva o konferenci 2018 (stáhnout)
Tisková zpráva o konferenci 2017 (stáhnout)

Fotografie

Fotografie z průběhu konference 2017 (stáhnout)

Ing. Kateřina Víchová
Ústav krizového řízení

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
Studentské nám. 1532
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika
Telefon
+420 737 800 427
+420 576 038 056

Mail
conference@criscon.cz

Kde nás najdete


Sponzoři konferencePlatinový partner:

Zlatý partner:Stříbrný partner:


Bronzový partner: