20. 09. 2021

V záložce Galerie naleznete fotogalerii z letošního ročníku konference CrisCon. 
Sborník z konference bude zveřejněn na webu po recenzním řízení a zároveň zaslán do emailových schránek účastníků.

03. 09. 2021

Dnes byl zveřejněn odborný program konference CrisCon, který naleznete zde.

01. 07. 2021

Ministerstvo vnitra udělilo akreditaci č. AK/PV-514/2021 dle zákona 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků vzdělávacímu programu průběžného vzdělávání pro úředníky: „Mezinárodní konference – Krizové řízení a řešení krizových situací – CrisCon”. Jedná se o vzdělávací program pro úředníky, zaměstnance samosprávního územního celku podílejícího se na výkonu správních činností při zajištění ochrany obyvatel a krizového řízení.

01. 06. 2021

V letošním roce se uskuteční jubilejní 10. ročník mezinárodní konference CrisCon – Krizové řízení a řešení krizových situací, která je naplánována na středu 8. a čtvrtek 9. září 2021. Organizaci konference zajišťuje Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve spolupráci s Ústavem soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

Cílem konference je výměna teoretických i praktických poznatků o problematice krizového řízení. Domníváme se, že události posledních týdnů a měsíců zvýraznily potřebu široké diskuse a výměny zkušeností o této tématice, ať už mezi vědecko-pedagogickými pracovníky, odborníky z praxe či dalšími zájemci. Významný prostor bude věnován mimo jiné diskusi o řešení pandemie COVID-19 a o poučení, jež z dosavadního průběhu této události vyplývají. Příspěvky na toto téma jsou obzvláště vítány.

Blog

Get in Touch