CZ  EN

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
Ústav krizového řízení

Vysoké učení technické v Brně
Ústav soudního inženýrstvípořádají mezinárodní konferenciKonference se koná pod záštitou:

prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.
rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.
rektor Vysokého učení technického v BrněJiří Čunek
hejtman Zlínského krajeIng. Stanislav Blaha
starosta města Uherské Hradiště

Cíl a zaměření konference:

Cílem konference je vytvořit prostor pro výměnu nejnovějších teoretických i praktických poznatků a zkušeností v oblasti krizového a rizikového managementu. Konference umožní širokou diskusi a výměnu zkušeností vědecko-pedagogických pracovníků, odborníků z praxe i dalších účastníků konference o zásadách krizového řízení, environmentální bezpečnosti, analýzy rizik a jejich řízení na úrovni kraje, obce s rozšířenou působností, podniku nebo zařízení.

Všichni autoři jsou zváni, aby přednostně prezentovali aktuální výsledky svých výzkumů spjatých s tématikou COVID 19.

Sekce konference:

  1. sekce:  Analýza rizik
  2. sekce:  Environmentální bezpečnost
  3. sekce:  Ochrana obyvatelstva
  4. sekce:  Logistika a doprava
  5. sekce:  Studentská sekce


Garant konference:

Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízeníVědecký výbor konference:

prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. - VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
prof. Ing. Karol Balog, Ph.D. - STU v Bratislave
prof. Ing. František Božek, CSc. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D. - UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Ing. Jan Chocholáč, Ph.D. - Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
prof. Ing. Vieroslav Molnár, Ph.D. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Dr hab. inż. Adam Pawełczyk (Ph.D., D.Sc.) - Wroclav University of Technology
Ing. Robert Pekaj - Krajský úřad Zlínského kraje
doc. Ing. Radim Roudný, CSc. - Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
Ing. Vít Rušar - HZS Zlínského kraje
doc. Ing. David Řehák, Ph.D. - VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství
prof. Ing. Miloslav Seidl, Ph.D. - VŠLG
plk. JUDr. Jaromír Tkadleček, MBA - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje - Policie České Republiky
doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
doc. Ing. Pavel Valášek, CSc. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Jan Valouch, Ph.D. - UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
prof. Ing. Dušan Vičar, CSc. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - Akademie věd ČR, v.v.i., Czech Globe
Organizační výbor konference:

Bc. Vlasta Borůvková Buková - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Jiří Dokulil - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Monika Hánová - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Klaudie Köbölová - VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
Mgr. Hana Korecká - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Jakub Rak - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Bc. Jaroslava Tůmová - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Pavel Valášek - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Kateřina Víchová - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení

Program konferenceProgram konference bude zveřejněn pozděj.


Organizační pokyny

Termín konference
9. - 10. 9. 2020

Uzávěrka registrací
15. 7. 2020

Uzávěrka zasílání příspěvků
31. 8. 2020

Místo konání
Fakulta logistiky a krizového řízení
Studentské náměstí 1532
Uherské Hradiště
686 01
přednáškové místnosti, budova UH 2

Jednací jazyky
český, slovenský, anglický

Doprava
Dopravu si účastníci zajišťují individuálně.

Účastnický poplatek
1 990,- Kč nebo 75,- € (včetně DPH).

Českým účastníkům bude fakturováno v měně Kč, zahraničním účastníkům bude fakturováno v měně EUR.

Žádáme o zaplacení účastnického konferenčního poplatku předem na základě vystavené faktury, která Vám bude zaslána po provedené registraci. Jiný způsob úhrady není možný. Prosíme o uvedení přesných fakturačních údajů.

V případě neúčasti se vložné nevrací, lze vyslat náhradníka.

Poplatek zahrnuje online přístup k úplným textům odevzdaných článků (bez ISBN, není sborník, sborník z konference s přiděleným ISBN bude vydán až po konferenci po uzavření recenzního řízení), občerstvení v průběhu konference, dva obědy (ve středu i čtvrtek) a společenský večer (ve středu). Ubytování není v ceně, účastníci si mohou zajistit ubytování v místě konání konference - kontaktní údaje pro informace o ubytování a rezervace naleznete na stránkách Eduha s.r.o.

Referáty
Předpokládáme vystoupení v délce do 15 minut.

Sborník
Výstupem z konference bude recenzovaný sborník s kódem ISBN. Organizační výbor přijímá pouze příspěvky, jejichž formát respektuje pokyny uvedené v šabloně (záložka Ke stažení).

Registrace

V případě vážného zájmu o účast na konferenci "Krizové řízení a řešení krizových situací 2020" prosím vyplňte následující formulář - je třeba vyplnit všechna pole formuláře, včetně abstraktu Vámi připravovaného příspěvku. Pokud máte zájem o pasivní účast na této konferenci, v seznamu sekcí vyberte prosím "pasivní účast" a název ani abstrakt článku již nevyplňujte. Po zpracování Vašeho požadavku budete kontaktováni organizačním výborem konference.
Výsledné příspěvky na konferenci zpracovávejte prosím podle následujících pokynů.

Odesláním vyplněného formuláře souhlasíte s dalším zpracováním Vámi poskytnutých údajů.

Registrační formulář
Jméno a příjmení (vč. titulů):


Váš E-mail: 


Souhlasím se zasíláním novinek o konferenci na zadaný e-mail.
Nesouhlasím se zasíláním novinek o konferenci na zadaný e-mail.


Fakturační údaje: 


Adresa(vč. PSČ):Stát: 


IČO: 


DIČ/VAT: 


Telefon: 
Pokud máte zájem pouze o pasivní účast na konferenci, vyberte prosím možnost Pasivní účast a pole s název článku ani abstrakty neměňte.

Sekce: 


Název příspěvku: 


Abstrakt příspěvku v českém či slovenském jazyce:


Abstrakt příspěvku v anglickém jazyce:

Reportáž o konferenci 2019
Článek o konferenci 2019 (Slovácké noviny)


Fotografie z konference 2019Reportáž o konferenci 2018
Fotografie z konference 2018Reportáž o konferenci 2017


Ke stažení

Šablony

Nová šablona je momentálně připravována

Sborníky

Sborník konference 2019 (stáhnout)
Sborník konference 2018 (stáhnout)
Sborník konference 2017 (stáhnout)
Sborník konference 2016 (stáhnout)
Sborník konference 2015 (stáhnout)

Tiskové zprávy

Druhá tisková zpráva o konferenci 2019 (stáhnout)
Tisková zpráva o konferenci 2019 (stáhnout)
Třetí tisková zpráva o konferenci 2018 (stáhnout)
Druhá tisková zpráva o konferenci 2018 (stáhnout)
Tisková zpráva o konferenci 2018 (stáhnout)
Tisková zpráva o konferenci 2017 (stáhnout)

Fotografie

Fotografie z průběhu konference 2017 (stáhnout)

Předsedkyně organizačního výboru
Ing. Kateřina Víchová
Ústav krizového řízení
Telefon
+420 737 800 427
+420 576 032 088
Faktury, sponzorské dary
Ing. Monika Hánová
Ekonomické oddělení
Telefon
+420 576 038 060
E-mail
hanova@utb.cz

Kde nás najdete


Tato sekce se připravuje