Rámcový program konference:

13. 9. 2023 – středa

Místo konání: Reduta (U Reduty 256, 686 01 Uherské Hradiště)

09:00 – 10:00                    registrace účastníků

10:00 – 10:30                    slavnostní zahájení konference

Blok Zemětřesení v Turecku
Moderátor: doc. Ing. Zuzana Tučková; Ph.D.
, plk. Ing. Jiří Němčík

10:30 – 11:00                   

Poučení z ničivého zemětřesení ve východním Turecku v únoru 2023
RNDr. Jan Zedník – Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

11:00 – 11:30

Zásah USAR týmu při zemětřesení v Turecku
plk. Ing. Jiří Němčík, HZS Moravskoslezského kraje

11:30 – 12:00

Zemětřesení z pohledu lékařů USAR týmu
MUDr. Radek Zukal, MUDr. Lukáš Kopčík, Úrazová nemocnice v Brně

12:00 – 12:30

Psychologické aspekty zemětřesení – specifika poskytování psychosociální péče

Mgr. Tibor Brečka, MBA, LL.M., České vysoké učení technické v Praze

12:30 – 13:30                    oběd

Blok Evakuace zdravotnických zařízení
Moderátor: genmjr. v. z. Ing. Miroslav Štěpán
; Mgr. Renata Havránková, Ph.D. 

13:30 – 13:50
Činnosti Policie České republiky při evakuaci zdravotnických zařízení
plk. Mgr. Jan Slovák, Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

13:50 – 14:10                   

Některá specifika evakuace nemocničního zařízení monoblokového typu
ThDr. Milan Šimek, Ph.D., Nemocnice Na Homolce

14:10 – 14:30        

Evakuace a invakuace zdravotnických zařízení
Mgr. Daniel Naivert, MBA, Fakultní nemocnice Ostrava

14:30 – 14:50

Reálná evakuace zdravotnického zařízení
Petr Karmazín, M.Sc., MBA, MPA, LLM, DiM, TP, CCTP, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

14:50 – 15:10
Evakuace zdravotního zařízení při živelné pohromě nebo útoku na měkké cíle
Petr Vojtek, Uherskohradišťská nemocnice a. s.

15:10 – 15:30
Evakuace osob s omezenou schopností pohybu a orientace, zkušenosti HZS Zlínského kraje
plk. Ing. Vít Rušar, HZS Zlínského kraje – Krajské ředitelství Zlín15:30 – 16:00                    coffee break

Kulatý stůl – téma Kritická infrastruktura ve zdravotnictví
Moderátor: prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr. h. c.
;
doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D., dr. h. c.

16:00 – 17:30

Petr Karmazín, M.Sc., MBA, MPA, LLM, DiM, TP, CCTP, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
ThDr. Milan Šimek, Ph.D., Nemocnice na Homolce
Mgr. Daniel Naivert, MBA, Fakultní nemocnice Ostrava
Mgr. Jozef Machek, Uherskohradišťská nemocnice a. s.
plk. Ing. Vít Rušar, HZS Zlínského kraje – Krajské ředitelství Zlín
MUDr. Tomáš Heřman, ČVUT v Praze, FBMI a Oblastní nemocnice Kladno a. s.          

19:30 – 23:00   společenský večer

14. 9. 2023 – čtvrtek

Místo konání: Fakulta logistiky a krizového řízení (Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště, modrá budova)

Zasedání v sekcích

09:00 – 12:00  

Sekce A

Moderátor: Ing. Pavel Taraba, Ph.D.; doc. Mgr. Tomáš Zeman, Ph.D. et Ph.D.

 9:00 – 9:20
Aplikace FLAPRIS jako nástroj pro předpověď a monitoring nebezpečí výskytu přívalových povodní       
Ing. David Šaur, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky                                     

9:20 – 9:40
Zabezpečení energetických potřeb zdravotnického zařízení v případě Blackoutu 
MUDr. Tomáš Heřman, prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr. h. c.; ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

9:40 – 10:00
Doporučené postupy pro vytváření systému komunikace v domovech pro seniory při mimořádných událostech a krizových stavech
Mgr. Irena Tušer, Ph.D., prof.  MUDr. Leoš Navrátil, CSc.,MBA, dr.h.c., Mgr. Renata Havránková, Ph.D., doc. Mgr. Tomáš Zeman, Ph.D. et Ph.D., doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., dr.h.c., prof. Ing. Rudolf Urban, CSc., dr.h.c., Mgr. Tibor Brečka, MBA, LL.M., Ing. Eliška Polcarová, Ph.D., MDisresSDev, Ing. Jana Pupíková, Ph.,D., Ing. Hana Kličková
Ambis vysoká škola, a.s., ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

10:00 – 10:20
Stravování v krizových situacích
Ing. Luděk Novák; Foodset s.r.o.

10:20 – 10:40
coffee break

Sekce B   

Moderátor:   Mgr. Irena Tušer, Ph.D.; Ing. Jakub Rak, Ph.D.       

10:40 – 11:00
Vývoj vybraných ukazatelů jakosti pitné vody v letech 2004 do 2022
doc. Ing. Pavel Valášek, CSc. LL.M.; UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení

11:00 – 11:20
Digitální technické mapy v kontextu ochrany obyvatelstva
Mgr. Ing. Bc. Pavel Wanecki; UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky

11:20 – 11:40    
Zabezpečování bezodkladných pohřebních služeb za krizových stavů
Ing. Karel Malinovský; Policejní akademie České republiky v Praze

11:40 – 12:00
Psychosociální rizika při práci u příslušníků Policie České republiky
Ing. Petr Veselík, Ph.D.; UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení

12:00 – 12:20    
Přídavná zařízení na ruční palné zbraně a energy harvesting
Ing. Martin Ficek, Ph.D.;

UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení

12:30 – 13:30  oběd

Sekce C

Moderátor: doc. Ing. Pavel Valášek, CSc. LL.M.; mjr. Ing. Mgr. Juraj Pagáčik  

9:00 – 9:20
Globalizácia ekonomiky a hospodárska mobilizácia
doc. Ing. Stanislav Morong, PhD.; Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

9:20 – 9:40
Financování pomoci občanům Ukrajiny v ČR: pilotní průzkum ekonomického zatížení krajských samospráv
Ing. Jiří Dokulil, Ph.D., Bc. Jan Čížek; UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení      

9:40 – 10:00
Kapacitní krize v lázeňství
Ing. Eva Hoke, Ph.D.; UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení

10:00 – 10:20
Programy všímavosti (mindfulness) jako systematické řešení rizika stresu a nízké adaptace zaměstnanců na změnu
RNDr. Jana Kaspar, Ph.D.; UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení

10:20 – 10:40   coffee break      

Sekce D

Moderátor: prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.; doc. Ing. Stanislav Morong, PhD.

10:40 – 11:00
Vliv aktuálního stavu kriminality na vnitřní bezpečnost v ČR
JUDr. Radomíra Veselá, PhD. LL.M.; UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení

11:00 – 11:20
Kyberprostor jako jedna z operačních domén hybridního válčení  
plk. Mgr. Kristýna Holubová; Policejní akademie České republiky v Praze

11:20 – 11:40
Informační ekologie, problémy a negativní dopady v kontextu mimořádných událostí
Ing. Miroslav Tomšů; UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky

11:40 – 12:00    
Vzdelávanie v oblasti vojenskej logistiky
mjr. Ing. Mgr. Juraj Pagáčik; Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

12:00 – 12:20
Implementing Information Security System (ISM) in the aviation sector – comparison of EASA Part – IS, ISO 27 00x and NIS2
Ing. Michael Jurek; VUT v Brně, FEKT

12:30 – 13:30 oběd

Program ke stažení zde
*změna programu vyhrazena