Nosnými tématy konference jsou připravenost krizového řízení s ohledem na mezinárodní politickou situaci, problematika chemických, biologických, radiologických a nukleárních hrozeb z pohledu kritické infrastruktury, jednotná třídící karta a další témata z oblasti krizového řízení. 

Rámcový program konference:

11. 9. 2024 – středa

09:00 – 10:00                    registrace účastníků

10:00 – 10:30                    slavnostní zahájení konference

10:30 – 12:30                    plenární zasedání

12:30 – 13:30                    oběd

13:30 – 16:30                    plenární zasedání

16:30 – 17:00                     coffee break

19:00 – 23:00   společenský večer

12. 9. 2024 – čtvrtek

09:00 – 13:00                    zasedání v sekcích

13:00 – 14:00                    oběd