Předsedkyně organizačního výboru:
Ing. Kateřina Víchová, Ph.D.
+420 576 033 042
conference@criscon.cz

Faktury, sponzorské dary:
Ing. Monika Hánová
+420 576 038 060
hanova@utb.cz