Předsedkyně organizačního výboru:
Mgr. Vlasta Buková
+420 724 646 725
conference@criscon.cz

Faktury, sponzorské dary:
Ing. Monika Hánová
+420 576 038 060
hanova@utb.cz