Předsedkyně organizačního výboru:
Ing. Kateřina Víchová, Ph.D.
+420 576 032 088
kvichova@utb.cz

Faktury, sponzorské dary:
Ing. Monika Hánová
+420 576 038 060
hanova@utb.cz