Termín konference: 8. a 9. září 2021
V případě nepříznivé epidemiologické situace se konference nebude konat a termín bude přesunut.

Uzávěrka registrací: 15. července 2021 31. července 2021

Uzávěrka registrací pro účastníky kurzu CŽV: 31. července 2021

Uzávěrka zasílání příspěvků: 31. srpna 2021

Příspěvky zasílejte na adresu: conference@criscon.cz

Doprava a ubytování:

Dopravu a ubytování si účastníci zajišťují individuálně.

Místo konání konference:

Studentské náměstí 1532, Uherské Hradiště 686 01
UH 2 – modrá budova

Účastnický poplatek:

1 990,- Kč nebo 75,- €.*

Žádáme o zaplacení účastnického konferenčního poplatku předem na základě vystavené faktury, která Vám bude zaslána po provedené registraci e-mailem. Jiný způsob úhrady není možný. Prosíme o uvedení přesných fakturačních údajů.

V případě neúčasti se vložné nevrací, lze vyslat náhradníka.

Veškeré záležitosti související s fakturací účastnického poplatku směřujte na ekonomické oddělení – kontakt

Na základě závazné přihlášky bude vystavena faktura. Poplatek zahrnuje sborník abstraktů (bez ISBN, není sborník – sborník z konference s přiděleným ISBN bude vydán až po konferenci po uzavření recenzního řízení), občerstvení v průběhu konference, dva obědy (ve středu i čtvrtek) a společenský večer (ve středu).

Ubytování není v ceně, účastníci si mohou zajistit ubytování v místě konání konference – kontaktní údaje pro informace o ubytování a rezervace naleznete na stránkách Eduha s.r.o., Hotel U hejtmana Šarovce, Hotel a restaurace Koníček

*Českým účastníkům bude fakturováno v měně Kč, zahraničním účastníkům bude fakturováno v měně EUR.