Termín konference: 11. a 12. září 2024

Zahájení registrací bude upřesněno.

Doprava a ubytování:

Dopravu a ubytování si účastníci zajišťují individuálně na vlastní náklady.

Veškeré záležitosti související s fakturací účastnického poplatku směřujte na ekonomické oddělení – kontakt.

Na základě závazné přihlášky bude vystavena faktura. Poplatek zahrnuje sborník abstraktů (bez ISBN, není sborník – sborník z konference s přiděleným ISBN bude vydán až po konferenci po uzavření recenzního řízení), občerstvení v průběhu konference, dva obědy (ve středu i čtvrtek) a společenský večer (ve středu).

Ubytování není v ceně, účastníci si mohou zajistit ubytování v místě konání konference – kontaktní údaje pro informace o ubytování a rezervace naleznete na stránkách Eduha s.r.o., Hotel U hejtmana Šarovce, Hotel a restaurace Koníček.

*Českým účastníkům bude fakturováno v měně Kč, zahraničním účastníkům bude fakturováno v měně EUR.