Termín konference: 11. a 12. září 2024

Zahájení registrace: 23. 5. 2024

Ukončení registrace: 8. 7. 2024

Účastnický poplatek: 3 400,- Kč * (osvobozeno od DPH dle § 57 zákona č. 235/2004 Sb.)

Žádáme o zaplacení účastnického poplatku na základě vystavené faktury, která Vám bude zaslána po provedené registraci e-mailem. Jiný způsob úhrady není možný. Prosíme o uvedení přesných fakturačních údajů.
V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací, lze vyslat náhradníka.

Veškeré záležitosti související s fakturací účastnického poplatku směřujte na ekonomické oddělení – kontakt.

Účastnický poplatek zahrnuje sborník abstraktů (bez ISBN, není sborník – sborník z konference s přiděleným ISBN bude vydán až po konferenci po uzavření recenzního řízení), občerstvení v průběhu konference, dva obědy (ve středu i čtvrtek) a společenský večer (ve středu).

Doprava a ubytování:

Dopravu a ubytování si účastníci zajišťují individuálně na vlastní náklady.

Účastníci si mohou zajistit ubytování v místě konání konference – kontaktní údaje pro informace o ubytování a rezervace naleznete na stránkách Eduha s.r.o., Hotel U hejtmana Šarovce, Hotel a restaurace Koníček.

*Českým účastníkům bude fakturováno v měně Kč, zahraničním účastníkům bude fakturováno v měně EUR.