Termín konference: 13. a 14. září 2023

Uzávěrka registrací: 2. července 2023 30. července 2023
Uzávěrka registrací pro lékaře: 20. srpna 2023

Uzávěrka zasílání příspěvků: 28. srpna 2023

Doprava a ubytování:

Dopravu a ubytování si účastníci zajišťují individuálně na vlastní náklady.

Místo konání konference:

  1. den konference: U Reduty 256, 686 01 Uherské Hradiště *
  2. den konference: Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště

*Doporučujeme parkovat po celou dobu konference na Studentském náměstí 1532, Uherské Hradiště – zdarma.

Účastnický poplatek:

Poplatek: 2 990 Kč / 130 EUR (osvobozeno od DPH dle § 57 zákona č. 235/2004 Sb.)

Žádáme o zaplacení účastnického konferenčního poplatku na základě vystavené faktury, která Vám bude zaslána po provedené registraci e-mailem. Jiný způsob úhrady není možný. Prosíme o uvedení přesných fakturačních údajů.

V případě neúčasti se vložné nevrací, lze vyslat náhradníka.

Veškeré záležitosti související s fakturací účastnického poplatku směřujte na ekonomické oddělení – kontakt.

Na základě závazné přihlášky bude vystavena faktura. Poplatek zahrnuje sborník abstraktů (bez ISBN, není sborník – sborník z konference s přiděleným ISBN bude vydán až po konferenci po uzavření recenzního řízení), občerstvení v průběhu konference, dva obědy (ve středu i čtvrtek) a společenský večer (ve středu).

Ubytování není v ceně, účastníci si mohou zajistit ubytování v místě konání konference – kontaktní údaje pro informace o ubytování a rezervace naleznete na stránkách Eduha s.r.o., Hotel U hejtmana Šarovce, Hotel a restaurace Koníček.

*Českým účastníkům bude fakturováno v měně Kč, zahraničním účastníkům bude fakturováno v měně EUR.