Konference CrisCon 2023

Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se rozhodla i v letošním roce pustit do přípravy tradiční mezinárodní konference “CrisCon – Krizové řízení a řešení krizových situací”. Tato konference je i v letošním držitelem akreditace kurzu celoživotního vzdělávání pro úředníky, zaměstnance samosprávního územního celku podílejícího se na Read more…


Ochrana osobních údajů